SHOP NƯỚC HOA PHÁP CHÍNH HÃNG
Hotline: 0856 856 333 - 098 1462 333

Frederic Malle

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Công ty mẹ: Estee Lauder

Frederic Malle là người thành lập thương hiệu nước hoa Editions de Parfums Frederic Malle. Ông sinh ra tại Paris vào năm 1962 trong một gia đình truyền thống về nước hoa (ông nội Serge Heftler là người thành lập thương hiệu nước hoa danh tiếng Christian Dior, mẹ của ông cũng giữ vị trí Giám đốc nghệ thuật trong tập đoàn nước hoa Christian Dior). Frederic đã được tiếp xúc với môi trường và hoạt động trong ngành nước hoa từ khi còn nhỏ.

Ban đầu, ông theo học Nghiên cứu lịch sử tại New York. Năm 1986, ông quyết định thay đổi bằng việc nhận lời làm việc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu nước hoa nổi tiếng Roure Bertrand Dupont. Tại đây, ông đã được học về thành phần nguyên liệu thô, cấu thành nguyên liệu và tất cả mọi khía cạnh của việc tạo ra nước hoa từ các nhà chuyên gia giỏi nhất trong ngành.

Thêm thông tin
Không tìm thấy kết quả