SHOP NƯỚC HOA PHÁP CHÍNH HÃNG
Hotline: 0856 856 333 - 098 1462 333

Etat Libre d'Orange

Quốc gia: Pháp

Lĩnh vực kinh doanh chính: Parfums

Etat Libre d'Orange ("Free State of Orange") là một thương hiệu nước hoa Pháp được thành lập bởi Etienne de Swardt vào năm 2006. Phương châm hoạt động của công ty là  Le parfum est mort, vive le parfum! ("Perfume is dead, long live perfume!"). Công ty nhanh chóng nổi tiếng khi cho ra đời nhiều sản phẩm táo bạo, khác lạ với những cái tên và hình ảnh đã gây ra nhiều cuộc tranh luận.

 

Thêm thông tin
Không tìm thấy kết quả